Keď tam pred 23 rokmi nastúpila ako mladá doktorka, počítala s tým, že bude pracovať v rizikovom prostredí. Spektrum diagnóz, ktorým sa venovala, však nedávno doslova prehlušila pandémia Covid-19.

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
Zdroj: Archív
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

V tomto období prichádzate do priameho kontaktu aj pacientmi s Covid-19. Máte, v porovnaní s inými nemocničnými oddeleniami, špeciálne opatrenia pre personál?
V súčasnosti sú pacienti s klinickými príznakmi Covid-19 hospitalizovaní na infektologických pracoviská, ale aj na reprofilizovaných lôžkach, samozrejme najťažšie stavy na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ešte počas 1. vlny sme sa naučili pracovať v osobných ochranných pracovných pomôckach, čo úvodne nebolo jednoduché. Samozrejme nie je to vôbec jednoduché ani teraz, ale už sme si ako tak zvykli. Náš personál pracuje, na rozdiel od iných oddelení, kde nie sú hospitalizovaní pacienti s Covid-19, iba v ochrannom oblečení. Niekoľkokrát denne sa všetci prezliekajú. Rozhodne sa teraz spotrebuje oveľa väčšie množstvo dezinfekčných prostriedkov.

Zrejme ste sa ešte s takoutou pandémiou nestretli...
Nie. Ale dovolím si upozorniť, že sme v roku 2009 mali oficiálne vyhlásenú pandémiu a bola to takzvaná prasacia chrípka. Samozrejme nemali sme toľko prípadov, ani také opatrenia, ako dnes. Teraz sme si museli zabezpečiť samostatný vchod pre personál a pacientov s koronavírusom, aby sme zabránili kontaktom. Častejšie tiež máme v prevádzke germicídne žiariče, či plazmové čističky vzduchu. Veľmi často používame kyslík pre pacientov, narastá spotreba liekov na podporu imunity, riedenie krvi, antibiotiká.