1/ Dajte možnosť duši mŕtveho odísť, preto jeho fotografie nevešajte do každej miestnosti domu, ani ich neukladajte na akýsi pomyslený oltárik kdesi na komode.  

Šťastlivec je ten, kto vlastní album s fotografiami svojich predkov a ešte s opisom, kto je kto! Dnes poznáme pár najbližších príbuzných, v skorších časoch sa schádzali aj veľmi vzdialení príbuzní.
Zdroj: Shuttestock

2/ Ak ste aj fotografie uložili do zásuvky, nepozerajte sa na ne príliš často. Zbavujete sa tým pozitívnej energie a môžete ochorieť duševne aj fyzicky.