Pred tridsiatimi rokmi vznikla organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá patrí do rodiny svetového hnutia Special Olympics. Členom poskytuje celoročný cyklus tréningov a zabezpečuje im účasť na domácich či medzinárodných súťažiach v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športoch.

,,V súčasnosti sa venujeme už 22 športom, do ktorých sa môžu zapojiť nielen ľudia s intelektuálnym znevýhodnením a to už od veku 2 rokov, ale máme programy aj pre ľudí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Naši športovci majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou. Také naše motto je, športom otvárať srdcia a myseľ a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti,“ hovorí Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Organizácia, ktorá svojich členov všestranne rozvíja

Vyše 3000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením patrí aktuálne k členom Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Snažíme sa im vytvárať profesionálne podmienky na tréningy, aby sa mohli čo najlepšie rozvíjať v športoch, ktoré im prinášajú radosť a v ktorých mnohí dosahujú skvelé výsledky porovnateľné s výkonmi ľudí bez intelektuálneho znevýhodnenia. Okrem toho sa snažíme našich členov všestranne vzdelávať, máme napríklad program Zdraví športovci – Healthy Athlets. Založili sme tiež Komisiu športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko,“ povedala Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

S kolegyňami Jarmilou Kotekovou, Veronikou Sedláčkovou, Evou Gažovou a Martinou Gogolovou
Zdroj: Špeciálne olympiády Slovensko

Vlani organizácia ako prvá v hnutí Special Olympics odsúdila vojenskú agresiu na Ukrajine a zriekla sa účasti na svetových zimných hrách, ktoré mali byť v Rusku. Medzinárodnú podporu a uznanie získala následne prijatím a začlenením ukrajinských odídencov s intelektuálnym znevýhodnením do svojich aktivít.