1. MÝTUS: Budete žiť šťastne až do smrti

Priame spájanie manželstva s osobným šťastím je podľa psychológov veľmi nelogické. Je to podobné, ako by ste očakávali, že ľudia vykonávajúci nejaké povolanie budú v priemerne oveľa spokojnejší ako v inej. Väčšinou je to individuálne a závisí to najmä od vášho osobnostného nastavenia.

.
Zdroj: Shutterstock

Aby ste boli v páre šťastnejší, musíte byť najskôr spokojná ako jednotlivec. Áno, život vo dvojici môže byť celkovo spokojnejší ako život osve a prináša (aj) mnoho pozitívnych zážitkov, ale dlhodobé osobné problémy nevyrieši.