Metóda, ktorá sa zameriava na červenú, žltú, zelenú a modrú farbu, mapuje emócie ľudí a ich správanie. Ktorá farba zodpovedá vašej osobnosti? 

Jasná červená
Ak je spomedzi škály ponúkaných farieb vašou najobľúbenejšou červená, naznačuje to, že ste
sebavedomá, cieľavedomá a asetívna. Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, ale aj nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez toho, aby ste niekoho manipulovali. Na druhej strane táto farba hovorí o tom, že viete vyjadriť svoj názor ale aj viete akceptovať názory ostatných tak, aby ste ich pritom neobmedzovali. Nevyhýbate sa konfrontáciám a nebojíte sa riskovať.

red
Zdroj: Shutterstock‎
red

Ľudia, ktorí preferujú vo svojom živote výraznú červenú farbu, sú priamočiari aj v stresových situáciách, tak môžu niekedy pôsobiť až arogantne. Títo ľudia sú individualistickí, súťaživí aj autoritatívni. Pri spoznávaní nových tvárí neodvrátia zrak a ich podanie ruky je pevné. Hovoria nahlas a zrozumiteľne, tak z nich bývajú často rodení vodcovia.