Výber kariéry sa vážnejšie láme na strednej škole, no ako ukazuje analýza vzdelávacích potrieb zrealizovaná v rámci projektu „Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu“, väčšine mladých ľudí, ktorí chcú pracovať v IT sektore, chýbajú znalosti. Najčastejšie ide o základy programovania, spracovania ochrany dát alebo štatistiky. „Praktické skúsenosti chýbajú,“ konštatuje odborník Stanislav Drga. „Rozdiel medzi požiadavkami zamestnávateľov na pozície v sektore a skúsenosťami študentov či samotnou výukou je priam tragická, “ pokračuje. Väčšina IT firiem musí svojich nových pracovníkov z radov absolventov ešte zaškoľovať, čo im prináša veľké finančné straty.

pocitac
Zdroj: Shutterstock

Nápomocný projekt (nielen) pre absolventov
Práve z dôvodu lepšej pripravenosti študentov na prax sa zamestnávatelia chcú podieľať na výučbe a vzťah k školám zintenzívniť. Zároveň tlačia na školy, aby vytvorili také študijné odbory, ktoré žiakov na prax pripravia lepšie. Ak ťa teda IT sektor zaujíma, práve vďaka projektu s názvom „Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sa naň budeš môcť lepšie pripraviť. „Konkrétne sa venujeme vybraným povolaniam v IKT sektore a v poľnohospodárstve, ktoré sú požadované zamestnávateľmi a tiež príprave vhodných kandidátov na tieto pracovné pozície,“ hovorí autor projektu a šéf Asociácie spoločností IT priemyslu Slavomír Terezka.