Klebety o jej negatívnom vplyve na potraviny a zdravie po desaťročiach kolujú naďalej. V niektorých prípadoch je dokonca spochybnená aj ich bezpečnosť. Radí aj Spoločnosť na ochranu spotrebiteľov.

1. Sú rádioaktívne - NIE

Pracujú s elektromagnetickými vlnami ako aj rádio. Práve objav rádiových vĺn v 20-tych rokoch 20. storočia umožnil aj vývoj týchto zariadení.

.
Zdroj: Shutterstock

Elektromagnetické vlny (ktoré však s rádioaktivitou nič nemajú) prenikajú do jedla a spôsobujú miešanie molekúl vody. Táto energia sa premieňa na teplo, ktoré jedlo absorbuje.