Rozhovor vznikol v marci exkluzívne pre magazín Život.

Od začiatku roka máte nové zamestnanie v neziskovej organizácii Post Bellum.

Áno, v Post Bellum mám na starosti komunikáciu a vzťahy s verejnosťou. To sú oblasti, ktorým sa profesionálne venujem od roku 1993. Mám z toho veľkú radosť pretože robím to, čo ma baví, a ešte aj v oblasti, ktorá ma vždy zaujímala a fascinovala. No a v neposlednom rade, venovať sa histórii a pamäti národa, je jedna z tých vecí, ktoré môžem robiť aj ako partner prezidentky, keďže viaceré činnosti by som z tejto pozície vykonávať nemal.

Mohli by ste byť konkrétnejší? Čo napríklad nemôžete robiť?

Napríklad politický lobbying. V minulosti som mal v rámci environmentálnych iniciatív alebo Via Iuris na starosti aj kontakty s politickými stranami, vládou, či s NR SR. V rámci platnej legislatívy sme presadzovali reformy, predkladali sme návrhy na zmeny legislatívy a pripomienkovali sme predložené zákony. No a nebolo by vhodné, aby som takúto aktivitu vykonával z pozície partnera prezidentky. Hrozili by nedorozumenia, ale aj to, že by som sa mohol dostal do konfliktu záujmov a to by nebolo dobré ani pre pani prezidentku, ani pre organizácie, ktoré by som zastupoval, a ani pre mňa.