Rakúsko
Po páde Rakúsko-Uhorska a rozdelení monarchie v roku 1918 posledný rakúsky cisár, uhorský a český kráľ Karol I. odišiel s rodinou do exilu. Na dnes už neexistujúci trón by mal teoreticky nárok jeho vnuk, arcivojvoda Karl von Habsburg (62), ktorý je hlavou Habsbursko-lotrinskej dynastie. Študoval právo, bol lesníkom a agronómom, slúžil ako vojenský pilot, podnikal v médiách, dokonca bol europoslancom. V roku 1993 sa oženil so zberateľkou umenia Francescou Thyssen-Bornemisza (64), od roku 2003 však žiliodlúčene a nakoniec sa rozviedli. Z desaťročného manželstva sa narodili tri deti – Eleonore (30), ktorá sa venuje modelingu, Ferdinanda (25), ktorý je automobilovým pretekárom, a Gloriu (23). Minulý rok na jar sa Karl von Habsburg oženil s Christian Nicolau de Almeida Reid, ktorá má britsko-portugalské korene.

Karl von Habsburg s rodinou
Zdroj: Getty Images/Luc Castel
Karl von Habsburg s rodinou

Portugalsko
Duarte Pio, vojvoda z Braganzy (77), je pravnukom portugalského kráľa Michala I. a od roku 1976 ako Duarte III. Pio hlavou dynastie Braganzovcov. Bol by následníkom trónu, keby sa Portugalsko opäť stalo monarchiou. Titul vojvoda z Braganzy portugalská vláda znova legalizovala v roku 2006. Duarte Pio má po babičke z matkinej strany Alžbete, grófke Dobřenskej z Dobřenic, českých predkov. Venuje sa medzinárodnej politike, kultúre a podnikaniu. V roku 1995 sa oženil so šľachtičnou a podnikateľkou Isabelou de Herédia, s ktorou má syna Alfonsa (27), dcéru Mariu Franciscu (26) a syna Dinisa (23).

Duarte Pio, vojvoda z Braganzy, s manželkou Isabelou
Zdroj: Getty Images/ Andreas Rentz
Duarte Pio, vojvoda z Braganzy, s manželkou Isabelou