Sylvia Plath sa narodila 27. októbra 1932 v americkom Bostone. Jej otec Otto Emil Plath mal nemecký pôvod, bol profesorom biológie na Bostonskej univerzite a venoval sa výskumu života včiel. Matka Aurelia Schoberová mala rakúskych rodičov, ale narodila sa už v Amerike. V roku 1935 prišiel na svet Sylviin mladší brat Warren Joseph.

Strata otca i jeho lásky
Od detstva trpela ťažkými depresiami a sklonmi k sebadeštrukcii. Odštartoval ich predčasný odchod jej otca, ktorý zomrel po operácii na následky nediagnostikovanej cukrovky. Sylvia mala len osem rokov a zasiahlo ju to na celý život. Spolu s otcom odišla aj láska, ktorú ako dieťa tak veľmi potrebovala. Neskôr bojovala s klinickou depresiou, s emocionálnym zmätkom v sebe a s celoživotnou neschopnosťou vyrovnať sa so stratou otca. To isté prežívala aj Ester, Plathovej alter ego a hrdinka jej jediného románu Sklenený zvon.

Sylvia Plath
Zdroj: Bettmann

Nadaná študentka
Sylvii nechýbal talent ani ctižiadostivosť. Na Smith College prejavila široký záber záujmov – chodila na prednášky a semináre z francúzštiny, chémie, fyziky, botaniky, dejín umenia, ekonomiky, dejepisu, z ruskej aj anglickej literatúry. K prospechovému štipendiu pridala víťazstvá v študentských vedeckých súťažiach i literárne ceny za svoje básne a poviedky.