Počas praxe sociálnej pracovníčky sa stretávala s kdekým. S alkoholikmi, narušenými rodinami, ale aj s ľuďmi, ktorých duše boli ponorené do temnôt...

Kde sa vzal?
Štefan Murko (62) je Róm. Dodnes nikto nevie, odkiaľ pochádza. Aj pani Blažena ho stretla v osemdesiatych rokoch minulého storočia len náhodou a zachránila ho pred životom na ulici... „Potuloval sa len tak po meste. Ani neviem, odkiaľ prišiel, ale bol tu a robil nám problémy. Nevedel nič o svojej rodine,“ hovorí Blažena a dodáva, že nemal ani doklady. Jednoducho, ľudské mláďa vyhodené z hniezda, vychované v detských domovoch a po dovŕšení plnoletosti vypustené na slobodu.

Blažena sa Števa ujala. Vybavila mu nové doklady, pohľadala prácu aj ubytovňu, mala ho pod dohľadom. „Štefan na tom totiž nebol dobre psychicky, a kým sme na to prišli, poriadne nás popreháňal,“ smeje sa. A keďže nepoznal hodnotu peňazí, nevedel s nimi ani zaobchádzať. Nepoužíval ich na žiadne neresti. Rozdával ich hocikomu, kto bol k nemu len trochu priateľský. A potom si nemal sám za čo kúpiť ani jedlo.

d
Zdroj: Archív

Cesta do záhuby
Blažena však verila, že sa zmení. Vybavila mu prácu v technických službách, mal pomáhať pri čistení mesta. Lenže čas ukázal, že Štefan nemal žiadne pracovné návyky. Z práce odišiel, kedy sa mu zachcelo, ignoroval akékoľvek pravidlá. Neuvedomoval si, prečo je dôležité pracovať. Raz do práce prišiel, inokedy nie. Žiadny zamestnávateľ ho preto už nechcel prijať.  Alebo ho našli na inom konci republiky. Polícia ho odtiaľ poslala späť. Vracal sa ako márnotratný syn, bez prostriedkov, takmer bez oblečenia. Blažena vedela, že sa oňho musí postarať inak. Skončil na sociálnych dávkach a ona mu začala vybavovať invalidný dôchodok. Ukázalo sa, že nie je spôsobilý starať sa o seba sám.