Kde sa vzala?

Laktózová intolerancia je čiastočná alebo úplná neschopnosť tráviacej sústavy spracúvať laktózu - mliečny cukor. Ide o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza. Tento enzým, ktorý sa tvorí v bunkách výstelky tenkého čreva, štiepi zložený mliečny cukor na jednoduché zložky. Nepríjemné je, že laktózová intolerancia sa môže vyskytovať v každom veku, často sa však zamieňa za alergiu na mliečnu bielkovinu. Najlepším riešením je určenie správnej diagnózy a dodržiavanie potravinových obmedzení podľa odporúčania odborníka.

Mlieko ako nepriateľ
Zdroj: shutterstock
Mlieko ako nepriateľ

 Ako to funguje

Laktóza (mliečny cukor) je disacharid a tvorí približne 7 až 8 % obsahu mlieka. Enzým laktáza rozloží tento zložený, ťažko stráviteľný cukor na dva jednoduché cukry, ktoré sa v črevách ľahko vstrebávajú. Laktáza sa tvorí v tenkom čreve všetkých cicavcov v dojčenskom období, keď je mlieko hlavným zdrojom ich výživy. Aj ľudské telo je geneticky naprogramované tak, aby dokázalo tráviť mlieko počas raného detstva.

Vtedy je tvorba laktázy najvyššia, počas dospievania však slabne a môže sa celkom vytratiť. Neschopnosť tráviť mliečny cukor sa môže objaviť aj v dôsledku niektorých ochorení, ako je celiakia či Crohnova choroba, alebo dočasne počas užívania niektorých liekov. Deficit laktázy môže byť vrodený alebo častejšie podmienený vekom, keď človek postupne stráca schopnosť tráviť laktózu.