Môže sa vám zdať, že chronické ochorenie obličiek prišlo akosi náhle. Nie je to pravda, rozvíja sa kúsok po kúsku po mnoho rokov v dôsledku ich pomalého poškodzovania. Každá z obličiek má asi milión malých filtrov, tzv. nefrónov. Ak sú nefróny poškodené, prestanú fungovať. V prípade, že sú obličky poškodené viac, vypína sa aj viac nefrónov. Po určitom okamihu, môže nedostatok nefrónov ponechať krv nefiltrovanú a začína sa horšiť zdravie.

Obličky sú životu potrebným orgánom.
Zdroj: Shutterstock

Jeden spôsob ako odmerať, či vaše obličky pracujú dobre, je zistiť si tzv. glomerulárnu filtráciu (GF). Zvyčajne sa počíta s použitím výsledkov z testu kreatinínu v krvi. Existuje päť štádií ochorenia obličiek, od malého poškodenia obličiek s normálnou GF až po ich zlyhanie. Sú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste spomalili alebo zastavili poškodenie obličiek sami. Stopnite nadmerné užívanie liekov a urobte zmeny v stravovaní či v životnom štýle. Prvou známkou poškodenia obličiek môže byť malé množstvo bielkovín, ktoré unikli do moču.