2. Ospravedlňujete nezdravé návyky

Nie je žiadnym tajomstvom, že starať sa o seba a robiť rozhodnutia, ktoré vás udržia v mentálnom aj fyzickom zdraví, je dôležité, ale keď ste v toxickom vzťahu sami so sebou, je ľahké skĺznuť do návykov a cyklov, ktoré majú opačný účinok – aj keď prinášajú určité krátkodobé zadosťučinenia a skratky, v širšom horizonte vás ničia.

.
Zdroj: Pixabay