Ženy dospievajú skôr ako muži. O tom nemusíme ani debatovať. Mnohé z nás, ktoré sú single, však cítia, že naša cieľová skupina mužov je vo vyššom veku a nájsť rozumného tridsiatnika sa už môže pokladať za športovú disciplínu. „Je to tým, že ženy na sebe viac pracujú a vďaka tomu lepšie poznajú samy seba, vedia, čo chcú, zatiaľ čo muži obvykle chcú to, čo ich učí spoločnosť, že by mali chcieť. Nehľadajú, nekladú si hlbšie otázky, takže zvyčajne chcú to, čo ‚skutočný‘ muž má chcieť, čiže to, čo ukazujú médiá v súťažiach krásy a podobne,“ hovorí Katarína Hawken Němcová, profesionálna dohadzovačka z agentúry Find L’Amour pre magazín Eva.

Sensual,Nude,Lovers,Hugging,,On,Brown
Zdroj: Shutterstock