Niekedy môžeme mať pocit, že sme našli toho pravého, no pravda je iná. Vzťah nesmie byť založený na ľútosti, inak v ňom vždy aspoň jeden z partnerov trpí. Lepšie je odmietnuť, než ublížiť ľútosťou a nekorektným vzťahom.

Odmietnutie po prvom stretnutí
Ak zažijete odmietnutie od človeka, s ktorým ste boli raz na schôdzke a takmer ho nepoznáte, nebuďte smutná. Uvedomte si, že dotyčná osoba vás v podstate nepoznala a konala na základe prvého dojmu. Tých pár informácií, ktoré ste si na prvom stretnutí povedali, nemohli odhaliť vaše vnútro. A ak dotyčný nedal šancu ďalšiemu spoznávaniu, môže to mrzieť jeho, nie vás. Keď vás niekto odmietne, povedzte si sama pre seba: „Tvoja škoda. Chcela som ti obohatiť život, ale keď o to nestojíš, obohatím ho niekomu inému.“

Odmietnutie po čase
Zažili ste odmietnutie po určitom čase strávenom vo vzťahu? V prípade, že ste nechodili s psychopatom, ktorý by vás chcel psychicky zraniť, možno si len partner uvedomil, že váš vzťah by z nejakého dôvodu nepretrval. Pravdepodobne ho nenapĺňal, preto sa rozhodol z neho vycúvať na začiatku. Po dlhšie trvajúcom vzťahu by to bolo pre oboch príliš bolestivé a komplikované.

Nehľadajte vinníkov
Psychológovia vravia, že na odmietnutie väčšinou reagujeme podľa toho, kde vidíme chybu. Ak ju vidíme na sebe, hrozí, že nás prepadne smútok a upadneme do depresie. Ak na druhých, ozve sa hnev a ľútosť. Najlepšou stratégiou je nehľadať vinníkov a prijať, že také veci sa jednoducho stávajú. Každý z nás má nejaké očakávania a v prípade odmietnutia sa pravdepodobne nenaplnili.