Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, automaticky vstúpia aj do II. piliera.

Young,Woman,With,Piggy,Bank
Zdroj: Shutterstock

Pre koho to platí?
Zmena týka sa nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale aj osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne. Ide napríklad o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla im povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie. Týka sa to aj osôb, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať na dôchodkové poistenie a pod.

V roku 2022 vstúpilo na trh práce 44 968 prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.