Radí prezident Asociácie DDS Martin VIŠŇOVSKÝ

PREZIDENT ASOCIÁCIE DDS Martin VIŠŇOVSKÝ
Zdroj: archív
PREZIDENT ASOCIÁCIE DDS Martin VIŠŇOVSKÝ

Tretí pilier dopĺňa dva základné piliere dôchodkového zabezpečenia. Najmä v prvom pilieri sa však očakávajú nižšie dôchodky v porovnaní s príjmami v aktívnom veku. Doplnkové dôchodkové sporenie vám môže významne prispieť k zachovaniu životnej úrovne.

Kto, kedy, koľko?

Tretí pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môžete kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý od 18 rokov. Rozhodujúci je čas: čím skôr začnete sporiť, tým vyšší bude váš dôchodok.

Ako postupovať?

Ak sa rozhodnete vstúpiť do III. piliera, musíte uzatvoriť zmluvu s DDS, vybrať si konkrétny dôchodkový fond a začať doň prispievať. Skôr ako podpíšete zmluvu, zistite si, či váš zamestnávateľ má podpísanú zamestnávateľskú zmluvu a či prispieva zamestnancom.