Dvaja kamaráti, ktorých okrem iného spája láska k prírode a turistika, Jozef Pilát a Marián Jurčišin-Kukľa, sa rozhodli prekonať sami seba a zároveň pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Koncom júla sa totiž vybrali na 770 kilometrov dlhé putovanie po Ceste hrdinov SNP.   

Už počas prvých dní si získali veľa priaznivcov na sociálnych sieťach aj vďaka vtipným videám fyzioterapeuta Šaňa Žinenku, ktorý ich počas štyroch dní sprevádzal na ceste za dobrodružstvom. Šaňa poznajú najmä detskí pacienti, ktorých navštevuje pravidelne v nemocniciach a jeho terapie spočívajú najmä v precvičení mimických svalov, keďže jeho prítomnosť vždy vyvolá úsmev či smiech u všetkých prítomných.  

Zdravotní klauni na Ceste hrdinov SNP
Zdroj: Červený nos
Zdravotní klauni na Ceste hrdinov SNP

Rovnakým spôsobom pomáha povzbudzovať na ich putovaní aj brata Mariána a kamaráta Jozefa, ktorí majú slogan svojej cesty jasný: SNP= Smiech Nám Pomáha...
Marián a Jozef hovoria, že sa nechcú hrať na hrdinov a pristupujú k tejto ceste s pokorou a zároveň túžbou urobiť niečo zmysluplné a dobré pre tých, ktorí to najviac potrebujú. „Aj preto sme sa svoje putovanie rozhodli spojiť s dobročinnou výzvou pre občianske združenie Červený nos Clowndoctors, ktorá prináša cez návštevy zdravotných klaunov smiech deťom do nemocníc,” zhodli sa obaja. „Veríme, že naša obeta spojená s námahami putovania po tejto ceste dodá nádej, radosť a uzdravenie trpiacim deťom v našich nemocniciach.”