„Tu je maternica aj s vajcovodmi, je plná nádorov.“ Odtiaľ nás lekár vedie do pitevne, kde cítiť chlór a dezinfekciu, s piatimi lesklými kovovými stolmi. „Zase nie je do čoho pichnúť?“ zažartuje fotograf. „Je tu dáko mŕtvo, máte pravdu,“ kontruje doktor Palkovič. „A kde sú nebožtíci?“ zaujímam sa ja. „Dolu,“ smeruje nás patológ do podzemia. „Sú to také hororové priestory,“ varuje. A oprávnene.

Na rozdiel od modernej svetlej pitevne sú v tmavom suteréne ošumelé priestory, nezrekonštruované od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Tým, čo ležia pri ôsmich stupňoch Celzia za kovovými dverami chladiacich boxov, to už neprekáža, no personál patológie by si rozhodne zaslúžil solídnejšie prostredie. Nie všetkým privezeným ľuďom treba robiť pitvu, ale je nariadená vždy, ak vznikne nejaká pochybnosť či otázka okolo príčiny úmrtia, vysvetľuje popredný slovenský patológ v reportáži pre magazín Život.

Ako vám napadlo vydať sa na dráhu patológa?

V rámci klinickej praxe som ako študent prechádzal rôznymi odbormi a videl som, ako sa tam ľudia k sebe správali. Už vtedy som si uvedomil, že pracovná atmosféra, v akej človek robí, je azda ešte dôležitejšia ako to, čo chce robiť. Vedel som tiež, že s pacientom až tak veľmi nechcem prísť do kontaktu. Tak som sa rozhodol pre patológiu a myslím, že som urobil dobre.

Patológ Michal Palkovič v pitevni na Sasinkovej ulici v Bratislave.
Zdroj: Miroslav Miklas

Neľutujete, že ste lekár, ale ľudí neliečite?

Cieľom azda každého lekára je pomáhať ľuďom. My patológovia to robíme prostredníctvom nepriamych diagnostických úkonov. Bez patológa definitívnu morfologickú diagnózu, na ktorej podklade sa robí liečba, žiadny klinik – lekár z praxe nespraví. Z tohto hľadiska je patológia úžasný odbor. Patológovia sú špičkoví v poznaní chorobných procesov v ľudskom tele.

Prehodiť pár slov s pacientom vám nechýba?

Vždy hovorím, že najradšej mám otvorených ľudí... Pre nás je dôležitejšia diskusia s klinikom. Ako pri biopsii, analýze vzoriek od živých pacientov, tak aj postmortálne – keď mu buď potvrdíme, že všetko robil správne, alebo nájdeme proces, ktorý nestihol či nevedel zdiagnostikovať, čo je pre neho spätná väzba, aby mohol zmeniť liečebné postupy.